Istoric

Inițiativa acestei Rețele are în spate aproximativ 6 ani de pregătiri, ani în care echipa FITT (Fundația Județeană pentru Tineret Timiș) a studiat -pe teren- 58 de centre de tineret din 22 de țări, precum și centrele Consiliului Europei (Strasbourg și Budapesta), a ridicat standardele de calitate ale propriului centru – Casa Tineretului din Timișoara (obținând astfel Certificatul de Calitate pentru Centre de Tineret din partea Consiliului Europei), s-a implicat activ în formularea propunerilor de politici publice (indiferent de nivel) cu accent pe dezvoltarea centrelor de tineret, a elaborat proiecte și a obținut finanțare de aproximativ 685.000€ pentru dezvoltarea de noi centre de tineret & a standardelor de calitate, în general (fără cuantificarea finanțărilor pentru proiectele și activitățile curente), a deschis 5 noi centre de tineret, se pregătește pentru cel de-al 6-lea și a dezvoltat două proiecte mari viitoare.

Iată, în linii mari, pașii parcurși de inițiator (FITT) în construirea acestui demers:


2014

 • În studiul pentru realizarea Strategiei pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014-2020 se identifică nevoia realizării unui centru de tineret la nivelul orașului. Astfel, începe dezvoltarea Casei Tineretului din Timișoara (aprox. 11.000 mp) și a standardelor sale de calitate, cu privire la resursa umană care lucrează cu tinerii, activitățile și serviciile dedicate acestora, precum și la spațiile destinate dezvoltării lor.

2015

 • NOIEMBRIE: După multe vizite, sesiuni de formare și schimburi de experiență cu alte centre de tineret din Europa și după ample pregătiri, FITT primește vizita echipei de evaluare din partea Consiliului Europei (CoE) și se află în plin proces de aderare al rețelele/platformele europene de profil.

2016

 • IANUARIE: FITT devine membru al European Network of Youth Centres (ENYC), rețea europeană înființată în anul 2003 sub egida Consiliului Europei.
 • MARTIE: Casa Tineretului din Timișoara obține (pentru 3 ani) Certificatul de Calitate pentru Centre de Tineret din partea Consiliului Europei, devenind astfel, cel de-al 7-lea (la acel moment) centru din Europa cu o astfel de acreditare și singurul din România.
 • SEPTEMBRIE: FITT demarează cooperarea transfrontalieră pentru dezvoltarea centrelor de tineret, prin coordonarea unui parteneriat strategic (de doi ani și jumătate și cu un buget de aprox. 175.000€), împreună cu Primăria Municipiului Timișoara, Universitatea Autonomă din Barcelona și alte 4 centre de tineret din alte țări europene – Creating a framework and developing contents for tomorrow’s youth centers.
 • OCTOMBRIE: FITT este invitată la RestarTIN (eveniment organizat de Ministerul Tineretului al cărui scop este analizarea modalităților de folosire a infrastructurii ministerului pentru a deservi cât mai bine nevoilor tinerilor din toată țara) și face parte din grupul de lucru pentru centrele de tineret.

2017

 • La o distanță de 3 ani de la identificarea nevoii unui centru de tineret, se dovedește că doar Casa Tineretului nu mai este suficientă pentru nevoile tuturor tinerilor din oraș (peste 120.000 conform datelor INS), mai ales în contextul deschiderii către evenimente naționale și internaționale.
 • FEBRUARIE: Prin candidatura la titlul de Capitală Europeană a Tineretului 2020, coordonată de FITT și asumată de Primărie, este planificată dezvoltarea a 5 noi centre de tineret până la finalul anului 2020, propice implementării de activități de tineret și schimburi de tineri, precum și dezvoltării dialogului tinerilor cu reprezentanții autoritățile publice. Dezvoltarea acestor centre este programată să implice comunitatea din cartierele timișorene (prin voluntariat, donații etc.), cu scopul conectării acesteia la spațiile dedicate tinerilor, al dezvoltării sentimentului de apartenență.
 • MAI: FITT formulează amendamente la proiectul de modificare a Legii Tinerilor, amendamentele vizând chiar centrele de tineret.
 • IUNIE: Universitatea Autonomă din Barcelona publică rezultatele chestionarului aplicat în cadrul proiectului coordonat de FITT – Creating a framework and developing contents for tomorrow’s youth centers. Acest chestionar reflectă situația în 23 de centre de tineret din 11 țări din Europa (aplicat în perioada noiembrie 2016-februarie 2017).
 • SEPTEMBRIE: FITT solicită Ministerului Culturii și Identității Naționale și Parlamentului României să modifice Ordonanța Guvernului României nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, în așa fel încât să susțină financiar structurile de promovare a activităților cultural-artistice pentru tineret (centrele de tineret, case de cultură ale studenților, cluburi / cercuri ale organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret) în vederea asigurării unor condiții cât mai bune și a unei atractivități sporite pentru participarea tinerilor la aceste activități.

2018

 • IANUARIE: FITT propune către noul Guvern o serie de completări pentru capitolul „Tineret” al Programului de Guvernare 2018-2020, dintre care subliniem solicitarea de alocare de resurse financiare pentru dezvoltarea și renovarea infrastructurii pentru tineret (și de înființare de centre de tineret în cât mai multe comunități din țară). În aceeași lună, FITT formulează și amendamente către Ministerul Tineretului și Sportului cu privire la modificarea „Metodologiei privind organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret„.
 • APRILIE: În Casa Tineretului, FITT dezvoltă un hub dedicat elevilor și studenților (ES Space);
 • MAI: FITT militează pentru includerea măsurilor privitoare la centrele de tineret în Strategia de Tineret a Consiliului Europei 2020-2030. Tot în această lună, Casa Tineretului din Timișoara inaugurează noi spații dedicate tinerilor – ansamblul În Spatele Casei: ateliere de artă, galerie pentru expoziții, studio de teatru și grădină pentru concerte. În aceeași lună, FITT lansează Handbook for efficient correlation between Youth Centres’ activities and the labour market, în cadrul simpozionului Youth work in Europe (Audimax Alice Salomon University, Berlin). Tot în Berlin, FITT participă la seminarul Innovative Approaches For Tomorrows Youth Centers.
 • IULIE: FITT lansează Centrul INPUT, în cadrul proiectului Centrul de inovație și excelență în domeniul politicilor publice de tineret, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara (cu un buget de aprox. 200.000€), care are ca obiectiv formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul politicilor pentru tineret, la nivel național, prin facilitarea dialogului social și civic între diverși actori ai societăți (ONG-uri, parteneri sociali, personal din autoritățile și instituțiile publice locale, regionale și naționale, cetățeni). Primele propuneri de politică naționale dezvoltate vizează Standardele de calitate pentru centrele de tineret și Metodologia de acreditare a centrelor de tineret.
 • AUGUST: ONU stabilește ca tema Zilei Internaționale a Tineretului (12 august), anul acesta, să fie „Safe Spaces for Youth”. În această notă, FITT deschide ușile Casei Tineretului pentru voluntarii internaționali din proiectele de tineret desfășurate în România, în cadrul unui eveniment de două zile.
 • SEPTEMBRIE: FITT prezintă centrele de tineret conduse de tineri, precum și impactul acestora în comunitate, în cadrul Transformative Youth Work International Conference (Plymouth, UK). La finalul acestei luni se agrează un acord de principiu cu Primăria Municipiului Timișoara pentru dezvoltarea proiectului comun pentru cele 5 centre de tineret în cartierele orașului.
 • OCTOMBRIE: Casa Tineretului din Timișoara este reevaluată de către comisia Consiliului Europei. După verificarea îndeplinirii standardelor de calitate, comisia a verificat și mecanismele de cooperare, prin audierea reprezentanților Primăriei Municipiului Timișoara, Consiliului Județean Timiș și Asociației Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii. Astfel, Casa Tineretului din Timișoara obține, fără întrerupere, Certificatul de Calitate pentru Centre de Tineret pentru încă 5 ani (până la finalul anului 2023).
 • SEPTEMBRIE-DECEMBRIE: FITT demarează seria celor 7 sesiunile naționale de formare a tinerilor pentru formularea de propuneri publice pentru tineret, cu accent pe centrele de tineret, standardizarea și acreditarea acestora. Acestora li se alătură, pe aceeași temă, intervenții în conferințe naționale și internaționale, precum și un atelier de dezvoltare a centrelor de tineret în cadrul Summitului Tinerilor. Tot în luna decembrie, în cadrul Centrului INPUT, Universitatea de Vest face publice cele 4 Studii de caz care prezintă trei tipuri de centre care se adresează tinerilor (dar nu numai acestora) și care urmăresc dezvoltarea personală și profesională a beneficiarilor lor (centrele de tineret; centrele comunitare de învățare permanentă; centrele de consiliere și orientare în carieră).

2019

 • IANUARIE-MARTIE: FITT continuă sesiunile naționale de formare a tinerilor pentru formularea de propuneri publice pentru tineret, cu accent pe centrele de tineret, standardizarea și acreditarea acestora.
 • FEBRUARIE: FITT găzduiește adunarea generală a membrilor ENYC (European Network of Youth Centres) din 16 țări, care administrează 30 de centre de tineret, și obține vice-președinția acestei Rețele pentru un mandat de 3 ani.
 • APRILIE: echipa singurului Centru pentru Garanția pentru Tineret din Finlanda ajunge la Casa Tineretului pentru un schimb de experiență, iar la două săptămâni dinstanță, echipa FITT vizitează centrul acestora și astfel, se pun bazele unor cooperări viitoare între cele două sisteme (în contextul priorităților din Președinția rotativă a Consiliului UE.
 • APRILIE-IUNIE: FITT organizează sesiuni naționale de mentorat pentru dezvoltarea de politici publice pentru tineret, cu accent pe cele privitoare la centrele de tineret.
 • MAI: O delegație din Oradea ajunge la Casa Tineretului din Timișoara pentru a culege bune practici în dezvoltarea de spații pentru tineri și activități dedicate acestora.
 • IULIE: Alte două proiecte pentru centre de tineret, aplicate de FITT, primesc finanțare: Set the Tempo (cu un buget de aprox. 100.000€) – program pentru 10 voluntari internaționali care vor administra 5 noi centre de tineret, timp de un an; Solidar pentru Lugoj – Împreună construim un nou centru de tineret (cu un buget de aprox. 52.000€) – pentru amenajarea și redeschiderea centrului de tineret al FITT din municipiul Lugoj. La finalul lunii iulie, primim vizita reprezentantului Departamentului pentru Tineret din cadrul Primăriei Bodø din Norvegia (acest oraș fiind declarat, ulterior, Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2024) și stabilim schimbul vizitei de către echipa FITT, în Bodø, pentru luna noiembrie 2019.
 • AUGUST: O delegație din Republica MOLDOVA ajunge la Timișoara, în cadrul programului lor național de dezvoltare a centrelor de tineret. De asemenea, doi membri ai acestei echipe au urmat un program de job-shadowing de două săptămâni la Casa Tineretului. Având în vedere Ziua Internațională a Tineretului, care anul acesta are tema „Trasforming Education”, FITT organizează pe 12 august Youth Centres UP International Conference 2019, care are ca obiectiv principal cum să dezvoltăm Corpul European de Solidaritate, astfel încât să transformăm educația prin centrele de tineret.
 • IULIE-SEPTEMBRIE: Proiectul de solidaritate Youth Centres UP, coordonat de FITT (cu un buget de aprox. 157.000€), aduce în perioada 11 iulie-5 septembrie 2019, peste 125 de voluntari din 25 de țări din lume și români, care, împreună, transformă 5 centrale termice de cartier abandonate, în centre de tineret. Universitatea de Vest din Timișoara se alătură susținerii implemnetării acestui proiect, prin găzduirea a 3 echipe de voluntari. În dezvoltarea acestor centre, FITT testează standardele de calitate pe care le-a dezvoltat în acest răstimp.
 • SEPTEMBRIE: FITT primește, pentru o săptămână, vizita echipei Centrului comunitar Rojc Alliance din Croatia pentru a culege bune practici în vederea deschiderii centrului lor către tineri. Tot în această lună, după ce au fost elaborate, testate și audiate, propunerile privind Standardele de calitate pentru centrele de tineret și Metodologia de acreditare a centrelor de tineret sunt dezbătute și lansate în forma lor propusă de FITT. Astfel, încep pregătirile formei de diseminare a rezultatelor și a bagajului informațional acumulat în ultimii ani. Totodată, FITT începe dezvoltarea conceptului de cooperare națională pentru centrele de tineret.
 • OCTOMBRIE: FITT pregătește și aplică spre finanțare două noi proiecte, pentru dezvoltarea centrelor de tineret: Youth Centres UP II (cu un buget de aproximativ 473.000€) pentru dezvoltarea a 10 noi centre de tineret; Creating strategies for the future (cu un buget de aproximativ 13.500€) pentru formarea lucrătorilor de tineret din centrele de tineret. Tot în luna octombrie, proiectul Youth Centres UP (prin care au fost deschise 5 noi centre de tineret) este prezentat la Summitul Tinerilor. De asemenea, primește Premiul I la secțiunea „Implicare civică, Voluntariat și Mediu„, în cadrul Galei Tineretului din România, organizată de Ministerul Tineretului și Sportului. În paralel, la Paris, în perioada 22-23 octombrie, reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara prezintă proiectul Youth Centres UP și cum orașul nostru are 5 noi centre de tineret, în cadrul Conferinței EUROCITIES – „Let’s do it together! Citizens engagement at local level”
 • NOIEMBRIE: Proiectul Youth Centres UP (prin care au fost deschise 5 noi centre de tineret) este pus în valoare la conferința „Învață și dă mai departe!” a ANPCDEFP, ca exemplu de bună practică dintre proiectele finanțate prin programul Corpul European de Solidaritate. În perioada 19-20 noiembrie, o delegație din partea FITT ajunge în Bodø (Norvegia), care va fi, ca și Timișoara, Capitală Europeană a Culturii.În cadrul acelei vizite, am vizitat 3 centre de tineret ale primăriei și, în urma unei întâlniri de lucru cu Departamentul pentru Tineret local, am creionat câteva proiecte pe care să le dezvoltăm în parteneriat. În cadrul Parteneriatului dintre Comisia Europeană și Consiliul Europei în domeniul tineretului, în perioada 27-28 noiembrie 2019, este organizat la Tbilisi (Georgia) evenimentul Strengthening the potential of youth work in Eastern Europe, pentru susținerea dezvoltării lucrului cu tinerii. Dintre cei invitatți să susțină intervenții în cadrul evenimentului, reprezentantul FITT este singurul din România și, totdată, reprezintă și singurul centru de tineret cu Certificat de Calitate din partea Consiliului Europei invitat la eveniment (din cele 13 existente). În cadrul a două sesiuni diferite, acesta abordează două teme: Stabilirea standardelor de calitate în lucrul cu tineriiși Construirea centrelor de tineret – infrastructura de tinere (exemplu de bună practică).

Pe lângă toate acestea, în ultimii 4 ani, FITT a fost promotor nemijlocit al importanței centrelor de tineret și utilizării metodelor de educație non-formală în cadrul Dialogului UE cu Tinerii, ca unul dintre cei 7 membri ai Grupului Național de Lucru și a militat pentru susținerea centrelor de tineret și a asigurării calității activităților și serviciilor din cadrul acestora, în cele 6 Conferințe Europene de Tineret la care a luat parte.

Totodată, ca membru cu drepturi depline al Platformei Centrelor de Tineret cu Certificat de Calitate din partea Consiliului Europei, precum și al Rețelei Europene a Centrelor de Tineret, FITT a accesat oportunități de formare valoroase pentru membrii echipei sale, a dezvoltat numeroase parteneriate și a contribuit, în aceeași măsură, la dezvoltarea strategiilor pe termen mediu și lung de dezvoltare a centrelor de tineret din Europa și a activităților desfășurate în acestea.


NOIEMBRIE 2019FITT lansează inițiativa dezvoltării Rețelei Naționale a Centrelor de Tineret, sub denumirea omonimă proiectului care a reprezentat încununarea cu succes a tuturor elementelor dezvoltate în ultimii 6 ani pentru revitalizarea, în România, a spațiilor dedicate dezvoltării tinerilor.