Viziune, Misiune, Obiective

Având în vedere:

 • Faptul că 51% dintre tineri afirmă că zona în care locuiesc nu există un centru pentru tineri care să le ofere diverse activități, servicii (de informare, consiliere, consultanță, cursuri etc.) și posibiltăți de petrecere a timpului liber,
 • Faptul că 84% dintre tineri consideră necesară înființarea unor centre în care să se desfășoare diverse tipuri de activități pentru tineri,
 • Subfinanțarea centrelor de tineret ale Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret (100.000€ – 150.000€ / an pentru 35 de centre de tineret, în ultimii 5 ani), lipsa de contexte de dezvoltare și personalul insuficient,
 • Lipsa unei baze de date cu toate centrele de tineret din țară, indiferent de natura structurii care le administrează (serviciu public / instituție publică, ONG sau companie privată),
 • Lipsa contextelor permanente de cooperare între centrele de tineret și de transfer de cunoștințe pentru dezvoltarea integrată a acestora, la nivel național,
 • Recomandarea CM/Rec(2017)4 a Comitetului de Miniștri referitoare la lucru cu tinerii, către guvernele Statelor membre, prin care acestea sunt încurajate ca, în măsura atribuțiilor lor, să-și reînoiască susținerea față de lucru cu tinerii prin promovarea Certificatului de Calitate pentru Centrele de Tineret, ca exemplu de bună practică,

iată VIZIUNEA rețelei:

Fiecare tânăr din România are, în proximitatea sa, acces la un centru de tineret – acel spațiu sigur administrat de ONG-uri de/pentru tineret, instituții/servicii publice sau companii private, care funcționează după un set de standarde naționale de calitate.

În centrele de tineret, profesioniștii angajați sau voluntari lucrează cu tinerii (prin activități și servicii de/pentru tineret) pentru dezvoltarea personală și profesională a acestora și cu scopul stimulării implicării tinerilor în dezvoltarea comunității.

Centrele de tineret reprezintă nuclee ale participării tinerilor la procesele democratice, ale dialogului acestora cu autoritățile publice și spații de exprimare liberă a opiniilor, astfel încât tinerii să-și însușească, să respecte și să participe la promovarea valorilor Consiliului Europei: drepturile omului, democrația și statul de drept.


MISIUNEA rețelei:

Convergența centrelor de tineret din România cu scopul promovării și susținerii dezvoltării de spații moderne și suficiente destinate tinerilor, a creșterii calității lucrului (susținut) cu tinerii precum și a informării și formării continue a profesioniștilor care lucrează cu și pentru tineri în centre. În același timp, rețeaua are misiunea de a coagula mesajele specifice populației din centrele de tineret (tineri, profesioniștii care lucrează cu și pentru aceștia, administratori) și de a formula propuneri de politici publice pornite, astfel, „de la firul ierbii”.


OBIECTIVELE rețelei:

 • Să promoveze importanța centrelor de tineret și să militeze pentru susținerea și dezvoltarea acestora (inclusiv prin susținerea centrelor inactive și a inițiativelor din afara Rețelei);
 • Să dezvolte și să susțină un dialog permanent cu autoritățile și organismele publice de resort, la nivel local, național și european, direct și indirect (prin Rețeaua Europeană a Centrelor de Tineret – atunci când este cazul);
 • Să formuleze propuneri de politici publice bazate pe nevoile exprimate „la firul ierbii” în centrele de tineret membre ale Rețelei (inclusiv în cadrul procesului de elaborare a documentelor strategice naționale în domeniul politicilor publice pentru tineret);
 • Să promoveze și să susțină inițierea, de către Ministerul Tineretului, a proceselor de consultare și dezbatere publică, în vederea adoptării Standardelor de Calitate pentru Centrele de Tineret și a Metodologiei de Acreditare a acestora;
 • Să militeze pentru susținerea financiară a centrelor de tineret publice, membre ale Rețelei, în vederea îndeplinirii standardelor de calitate;
 • Să asigure vizibilitate activităților din centrele de tineret membre ale Rețelei;
 • Să susțină crearea consiliilor de tineret aferente micro-comunităților în mijlocul cărora se află centrele de tineret membre ale Rețelei;
 • Să militeze pentru și să faciliteze participarea populației centrelor de tineret membre ale Rețelei (tineri, profesioniștii care lucrează cu și pentru aceștia, administratorilor) la luarea deciziilor care o vizează;
 • Să creeze și să susțină activitatea unui think-tank pentru găsirea soluțiilor la provocări conexe îndeplinirii standardelor de calitate de către centrele de tineret membre ale Rețelei (de natură juridică, financiară, de infrastructură etc.);
 • Să organizeze și/sau să faciliteze accesul la contexte naționale și internaționale de formare continuă populației din centrele de tineret membre ale Rețelei;
 • Să furnizeze informații verificate, relevante (naționale și europene) centrelor membre ale Rețelei (prevederi legale, documente strategice, statistici, manuale și alte resurse utile etc.);
 • Să organizeze contexte de dezvoltare a parteneriatelor, în vederea accesării de fonduri cu finanțare nerambursabilă destinate dezvoltării centrelor de tineret membre ale Rețelei;
 • Să organizeze și/sau să faciliteze mobilitatea membrilor populației (tineri, profesioniștii care lucrează cu și pentru aceștia, administratorilor), între centrele de tineret din țară, membre ale Rețelei, și alte centre de tineret din afara granițelor;
 • Să creeze contexte naționale și internaționale de schimburi de bune practici pentru centrele de tineret membre ale Rețelei;
 • Să promoveze și să susțină implementarea de către centrele de tineret membre ale Rețelei ale Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și a Obiectivelor Europene de Tineret.