Cum funcționăm

Rețeaua Națională a Centrelor de Tineret – Youth Centres UP – este o structură informală (fără personalitate juridică) și apartinică, ce funcționează ca o comunitate, în mod transparent, care este centrată pe soluții și construcție, bazată pe principiului liberei asocieri și al cărei mecanism de luare a deciziilor este consensul.


Rețeaua Națională a Centrelor de Tineret vizează organizațiile neguvernamentale de/pentru tineret, serviciile/instituțiile publice și companiile private din România (mediul urban și rural), care:

 • administrează centre de tineret active,
 • administrează spații destinate activităților de/pentru tineret, dar sunt inactive și pe care intenționează să le transforme în centre de tineret,
 • nu au încă spații, dar desfășoară activități de/pentru tineret și intenționează dezvoltarea de centre de tineret, în următorii 2 ani.

LUAREA DECIZIILOR

Pentru că fiecare voce contează și pentru că promovăm valorile și modelul mecanismelor de participare ale Consiliului Europei, Rețeaua funcționează potrivit principiului consensului.

Astfel, centrele de tineret membre cu drepturi depline (din toate cele trei sectoare) sunt invitate să aibă intervenții consistente, etice, incluzive cu tinerii și care să susțină îndeplinirea viziunii, misiunii și obiectivelor Rețelei și încurajăm eforturile de a găsi, împreună, decizia acceptată de către toți.

Metoda de luare a deciziilor prin consens presupune:

 • Implicarea tuturor centrelor de tineret membre cu drepturi depline la luarea deciziilor.
 • Participarea activă a tuturor centrelor de tineret membre cu drepturi depline;
 • Contribuția egală (pe cât posibil) a tuturor centrelor de tineret membre cu drepturi depline, la procesul de luare a deciziilor;
 • Drepturile egale ale tuturor centrelor de tineret membre, cu drepturi depline, ale Rețelei: de a agrea, de a propune, de a completa, de a se împotrivi;
 • Eforturile tuturor centrelor de tineret membre cu drepturi depline pentru o soluție eficientă acceptabilă pentru toți;
 • Centrarea procesului pe găsirea celei mai bune soluții pentru Rețea și pentru toate centrele de tineret membre cu drepturi depline și nu pe apărarea avizului majorității, adesea în detrimentul unei minorități;
 • Folosirea metodelor de compromis și a altor metode pentru evitarea sau rezolvarea punctelor de vedere exclusive.

Chiar dacă această metodă de luare a deciziilor presupune alocarea unei perioade de timp mai mare și mai multe runde de negocieri, totodată, sporește calitatea argumentelor, aduce informări suplimentare, clarifică mai bine și asigură o înțelegere mai bună a deciziei, o asumare mai mare și încurajează eforturile de a găsi decizia acceptată de către toate centrele de tineret membre cu drepturi depline.


Centrele de tineret membre cu drepturi depline decid cu privire la:

 • acțiunile pentru îndeplinirea obiectivelor Rețelei;
 • conținutul și forma demersurilor Rețelei;
 • componența delegației Rețelei în dialogul cu terții, în funcție de context și pe criterii de expertiză specifică, disponibilitate, proximitate etc.

Centrele de tineret asociate (dată fiind situația lor de tranziție) își expun punctele de vedere (relevante pentru înțelegerea provocărilor întâmpinate în procesul de dezvoltare a centrelor), își susțin argumentat părerile, iar odată cu obținerea calității de membru cu drepturi depline (atunci când perspectiva acestora se va întregi) va fi activată și capacitatea lor de decizie în cadrul Rețelei.


Centrele de tineret candidate vor lua parte la contextele decizionale ale Rețelei odată cu obținerea calității de membru cu drepturi depline.


ÎNTÂLNIRILE

Cu excepția evenimentului de lansare, centrele de tineret membre ale Rețelei se întrunesc o dată pe an, în ultimul week-end din luna martie. Propunerea acestei perioade are la bază calendarul național și european al oportunităților de finanțare, precum și posibilitatea conturării planurilor anuale, în perioada adoptării bugetului național.

Agenda generală a întâlnirii este conturată pe trei zile de lucru, cu relevanță progresivă (de la sesiuni dedicate tuturor actorilor din sectorul de tineret, până la sesiuni ce privesc doar planificarea viitoare comună centrelor de tineret membre cu drepturi depline și asociate ale Rețelei).

Rețeaua își propune, totodată, să eficientizeze comunicarea cu membrii săi, la nivel național. Așadar, restul sesiunilor de discuție (întâlniri trimestriale sau ori de câte ori este nevoie) vor fi purtate prin video conferințe sau prin alte canale de comunicare online.


SECRETARIATUL

Secretariatul va fi asigurat de FITT, ca inițiator al acestei Rețele, ca centru de legătură cu Platforma Centrelor cu Certificat de Calitate oferit de Consiliul Europei, ca membru în conducerea Rețelei Europene a Centrelor de Tineret și ca coordonator al Centrului INPUT.

Responsabilitățile secretariatului sunt:

 • redactarea deciziilor și pozițiilor Rețelei, precum și publicarea acestora pe canalele de comunicare ale Rețelei și pe INPUT;
 • promovarea online, prin canalele de comunicare ale Rețelei, a centrelor de tineret membre ale Rețelei (descriere, știri și anunțuri);
 • promovarea online, prin canalele Rețelei și pe INPUT, a demersurilor comune (așa cum sunt decise de centrele de tineret cu drepturi depline), precum și a activităților/realizărilor Rețelei;
 • transmiterea de informări periodice (cel puțin anuale), cu privire la activitatea Rețelei, către Platforma Centrelor cu Certificat de Calitate oferit de Consiliul Europei și către Rețeaua Europeană a Centrelor de Tineret;
 • susținerea centrelor membre ale Rețelei pentru colectarea opiniilor tinerilor exprimate în consiliile de tineret din centrele de tineret membre, centralizarea (după primirea lor de la membri) și publicarea acestora;
 • susținerea centrelor de tineret membre pentru îndeplinirea standardelor de calitate, urmărirea și înregistrarea progresului;
 • colectarea provocărilor transmise de centrele de tineret membre cu drepturi de pline și asociate, transmiterea acestora către experții din think-tank-ul care susține Rețeaua, în funcție de expertiză și transmiterea opiniilor acestora înapoi către centrul vizat (dar și organizarea unei secțiuni dedicate FAQ, pe INPUT, accesibilă centrelor membre și asociate);
 • pregătirea întâlnirilor trimestriale (sau ori de câte ori este nevoie) ale Rețelei și susținerea gazdei Întâlnirii Anuale a Rețelei în organizarea evenimentului;
 • promovarea oportunităților de dezvoltare către centrele de tineret membre ale Rețelei;
 • furnizarea de informații verificate, relevante (naționale și europene) centrelor membre ale Rețelei (prevederi legale, documente strategice, statistici, manuale și alte resurse utile etc.) prin Centrul INPUT;
 • centralizarea și publicarea, pe canalele de comunicare ale Rețelei și pe INPUT, a activităților din centrele de tineret membre pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și a Obiectivelor Europene de Tineret.