Un centru poate deveni membru:

Cu drepturi depline

Centrul de tineret activ (din mediul urban și rural) al organizației neguvernamentale de/pentru tineret, serviciului / instituției publice sau al companiei private din România, care aderă la viziunea, misiunea și obiectivele Rețelei.


Asociat

  • Spațiul (din mediul urban și rural) care este destinat activităților de/pentru tineret, dar este inactiv și pe care, organizația neguvernamentală de/pentru tineret, serviciul / instituția publică sau compania privată din România, intenționează să îl transforme în centru de tineret;
  • Proiectul de centru de tineret (din mediul urban și rural) care nu are încă spațiu, dar organizația neguvernamentală de/pentru tineret, serviciul / instituția publică sau compania privată din România, care desfășoară activități de/pentru tineret, intenționează să-l dezvolte într-un orizont de timp de 2 ani de la exprimarea intenției de a adera la Rețea.

Candidat

Centrul de tineret activ (din mediul urban și rural) al organizației neguvernamentale de/pentru tineret, serviciului / instituției publice sau al companiei private din România, care își exprimă intenția de a intra în procesul de aderare la Rețea, dar nu îndeplinește toate criteriile.


Prima etapă a procesului de aderare la Rețeaua Națională a Centrelor de Tineret, o reprezintă formularea unei scrisori de intenție care să conțină elementele din ghidul de mai jos și pe care, mai apoi, să o trimiteți pe e-mail, la adresa yolanda.florescu@fitt.ro.