Rețeaua Națională a Centrelor de Tineret

Rețeaua Națională a Centrelor de Tineret – Youth Centres UP – este o structură informală (fără personalitate juridică) și apartinică, ce funcționează ca o comunitate, în mod transparent, care este centrată pe soluții și construcție, bazată pe principiului liberei asocieri și al cărei mecanism de luare a deciziilor este consensul.

În VIZIUNEA acestei Rețele, 

Fiecare tânăr din România are, în proximitatea sa, acces la un centru de tineret – acel spațiu sigur administrat de ONG-uri de/pentru tineret, instituții/servicii publice sau companii private, care funcționează după un set de standarde naționale de calitate.

În centrele de tineret, profesioniștii angajați sau voluntari lucrează cu tinerii (prin activități și servicii de/pentru tineret) pentru dezvoltarea personală și profesională a acestora și cu scopul stimulării implicării tinerilor în dezvoltarea comunității.

Centrele de tineret reprezintă nuclee ale participării tinerilor la procesele democratice, ale dialogului acestora cu autoritățile publice și spații de exprimare liberă a opiniilor, astfel încât tinerii să-și însușească, să respecte și să participe la promovarea valorilor Consiliului Europei: drepturile omului, democrația și statul de drept.