Consiliul Național al Elevilor (CNE)

Cum poate Consiliul Național al Elevilor sprijini dezvoltarea Rețelei Naționale a Centrelor de Tineret?

  • Facilitarea contextului de consultare a elevilor din comunitate, prin intermediul substructurilor (consiliile școlare/județene ale elevilor) în vederea radiografierii nevoilor și intereselor unui grup social de dimensiuni considerabile – elevii;
  • Susținerea unor poziții ale Rețelei Naționale a Centrelor de Tineret care au ca țintă promovarea principiilor Consiliului Europei, a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și/sau a Obiectivelor Europene de Tineret;
  • Derularea, în parteneriat, a unor campanii de informare care să țintească și elevii, cu privire la posibilitatea coalizării comunităților de elevi în jurul centrelor de tineret, promovarea oportunităților pe care centrele de tineret le oferă elevilor și tinerilor, promovarea direcțiilor de acțiune comune care reies din aspecte care sunt urmărite de ambele structuri;
  • Militarea pentru menținerea standardelor de calitate în centrele de tineret și participarea activă a elevilor în seria de activități și proiecte din cadrul centrelor de tineret;
  • Posibilitatea de a propaga, în rândul elevilor, oportunitatea ca aceștia să realizeze stagii de voluntariat, să se implice voluntar în activitatea centrelor de tineret, în conformitate cu Legea Voluntariatului.

Cum poate Rețeaua Națională a Centrelor de Tineret sprijini dezvoltarea Consiliului Național al Elevilor?

  • Facilitarea accesului în spațiile centrelor de tineret constituie o resursă importantă în desfășurarea ședințelor, Adunărilor generale, consultărilor, dezbaterilor și a altor evenimente realizate de consiliile județene ale elevilor;
  • Susținerea unor poziții ale Consiliului Național al Elevilor care au ca țintă promovarea principiilor Consiliului Europei, a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și/sau a Obiectivelor Europene de Tineret;
  • Implicarea elevilor din comunități în procesele decizionale de la nivelul centrului de tineret, oferirea unor oportunități care să reflecte nevoile elevilor din comunitate, oferirea posibilității ca activitatea centrelor de tineret să fie conturată și din perspectiva nevoilor și intereselor elevilor.